כמו כן, ממועד סיום לימודיהם התיכוניים של הילדים ועד לסיום שירותם הצבאי הסדיר (שירות החובה) חיוב המזונות קטן בשליש מסכום המזונות שנקבע עד כה.

 

כדי לקבל דמי מזונות גבוהים יותר, עליכם להוכיח הוצאות גבוהות יותר עבור ילדיכם, וכן עליכם להוכיח הכנסות גבוהות של הצד המחוייב בתשלום המזונות, כאשר "להוכיח" היא מילת המפתח.

 

קיימים גם מקרים מיוחדים חריגים שבהם בית המשפט יקבע דמי מזונות פחותים מדמי המזונות המינימליים.

 

איך קובעים מזונות ילדים כשיש משמורת משותפת?

 

גם במקרה של משמורת משותפת, חובת האב לתשלום מזונות ילדיו הקטינים ממשיכה, אך במידה פחותה. זאת מאחר ובמקרה של משמורת משותפת שני ההורים נושאים באופן ישיר בהוצאותיהם ההכרחיים של הילדים. שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, ייעשה בכל מקרה ונסיבותיו תוך איזון ראוי בין מכלול הגורמים, לרבות, גובה הכנסות שני ההורים; רמת החיים לה הורגלו הקטינים; צרכי הקטינים, טובת בקטינים ועוד.

 

על פי רוב, שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת יקטן בכ- 25% מסכום המזונות, שהאב היה מחוייב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורתה הבלעדית של האם.

 

כיצד ניתן לשנות מזונות שנקבעו בפסק דין?

 

מזונות קטינים שנקבעו בפסק דין, ניתנים לשינוי.

הנסיבות שהתקיימו בעת מתן פסק הדין אותו מבקשים לשנות, משמשות כנקודת מוצא מחייבת להוכחת שינוי מהותי, משמעותי ולא צפוי בנסיבות שהתקיימו כאשר ניתן פסק הדין, עד כדי הצדקה לשינוי הסכום שנקבע בעקבותיה.

 

כמו כן, אם מדובר בפסק דין למזונות שהושג באמצעות הסכם בין ההורים – הסכם זה אינו מחייב את הקטין עצמו, והוא רשאי להגיש לאחר מכן תביעה עצמאית לקביעת מזונותיו או לשינוי שיעור המזונות.

 

ביטחתם כבר את דמי המזונות שלכם?

 

דעו שבמסגרת הסכם הגירושין ניתן לכלול ביטוח בגובה הסכום המלא או החלקי של דמי המזונות שנקבעו, בעזרתו ניתן להיות בטוחים גם במקרה מוות של ההורה המשלם. כך תמשיכו לקבל מחברת הביטוח תשלום חודשי בגובה סכום הביטוח אותו ביטחתם ולמשך תקופת הביטוח אותה קבעתם מראש.

 

מומלץ להיוועץ בנושא עם עורכת דין גירושין ועם סוכן הביטוח שלכם לפני כן.

מזונות, מה קובע בית המשפט?

מזונות - עורכת דין גירושין שרונה מאיר בן זאב

כיום דמי המזונות החודשיים המינימליים עבור ילד אחד עומדים ע"ס של 1,400 ₪, בתוספת מחצית הוצאות גן וצהרון (בד"כ), בתוספת סך של 30% מהוצאות המדור (המגורים) ובתוספת מחצית הוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות ע"י קופת החולים.

 

אבהיר שאת דמי המזונות הללו לא מכפילים במספר הילדים שעבורם אתם מחוייבים לשלם את דמי המזונות. כך, למשל, אם מדובר בשני ילדים, אזי תוספת המדור עומדת ע"ס של 40%, ואם מדובר בשלושה ילדים ומעלה תוספת המדור עומדת ע"ס של 50%. מנגד, דמי המזונות הבסיסיים קטנים יותר.

צרו קשר

לחצו כאן לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עורכת דין גירושין

03-5751819 

054-4666742

בר כוכבא 16 בני ברק --מגדל בית נועה צמוד למגדלי ב.ס.ר ליד קניון אילון

 

צמרות 2 הרצליה - מגדל צמרות

 

דוא"ל:

sharona@sbz-law.co.il