צוואה, ירושה וההבדל ביניהן

אדם יכול להוריש את עזבונו בשתי דרכים: ירושה על פי דין וצוואה.

 

בדרך הראשונה, הורשה על פי דין, על דרך הכלל, היורשים על פי דין הם אשת/בעל המנוח/ה וילדיהם. האשה/הבעל מקבלים 50% מרכוש המנוח/ה, והילדים מתחלקים ב-50% הנותרים.לאחר מותו של המוריש, יש לערוך בקשה למתן צו ירושה, לתמוך אותה במסמכים הרלוונטיים, ולהגישה לרשם לענייני ירושה.

צוואה וירושה - עו"ד משפחה שרונה מאיר בן זאב

בדרך השניה, ניתן לערוך צוואה, ובה לקבוע למי להעניק את העזבון לאחר מיתה, ואילו חלקים מן העזבון.לאחר מותו של המוריש, יש לערוך בקשה למתן צו קיום צוואה, לתמוך אותה במסמכים הרלוונטיים ולהגישה לרשם לענייני ירושה.

 

אדם אשר חשוב לו לקבוע מה יהא עתיד נכסיו, למי להעניק אותם, ואילו חלקים להעניק להם, כדאי לו שיערוך צוואה בהקדם האפשרי, שכן איש אינו יודע מתי יעזוב את העולם, וכן לעיתים, כאשר עורכים צוואה בגיל מאוחר, למשל, יש שיערערו על תוקף הצוואה מסיבות שונות, כגון אי צלילות המוריש וכיוצ"ב.

 

בעת עריכת צוואה, חשוב לתעד את הליך עריכת הצוואה, למקרה שאנשים אשר לא הוזכרו בצוואה, לא יוכלו לערער על תוקף הצוואה. למשל, כדאי לערוך רישום של נושאי השיחה שהתקיימו בין עורך הצוואה לבין המוריש, הופעתו החיצונית של המוריש, סיבות מיוחדות להענקת הנכסים לאדם ספציפי וכיוצ"ב.

 

לאחר עריכת הצוואה, כדאי להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון אצל הרשם לענייני ירושה עד מותו של המצווה, תהיה ראיה לכאורה, שהמנוח ערך את הצוואה, והיא שנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

 

התנגדות לצוואה:

 

ישנן טענות רבות באמצעותן ניתן להתנגד לקיום צוואה מסויימת. אם לאדם יש סיבה להאמין שקיים פגם כלשהו בצוואה, או כי קיימת צוואה אחרת, שאותה יש לקיים על פני צוואה זו, עליו לערוך בקשה להתנגדות לצוואה, לנמק בה את טיעוניו ולתמוך אותה במסמכים הרלוונטיים. הליך של הוכחת התנגדות לצוואה מתקיים בבית המשפט לענייני משפחה.

 

צוואה הדדית:

 

צוואה הדדית היא צוואה אותה עורכים שני בני זוג מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואתו של בן הזוג האחר.

על מנת לבטל את הצוואה ההדדית, בחייהם של שני בני הזוג – על בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו ימסור לבן הזוג השני הודעה בכתב על ביטול הצוואה.

 

על מנת לבטל את הצוואה ההדדית לאחר מות אחד מבני הזוג, כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.

 

על מנת לבטל את הצוואה ההדדית לאחר מות אחד מבני הזוג, לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

 

כללים אלה הינם כללים מנחים, ואינם מחליפים התייעצות עם עורכת דין גירושין ומשפחה. למשרד עורכת דין גירושין שרונה מאיר בן זאב יש ניסיון עשיר בכל הקשור לצוואה וירושות.

צרו קשר

לחצו כאן לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עורכת דין גירושין

03-5751819 

054-4666742

בר כוכבא 16 בני ברק --מגדל בית נועה צמוד למגדלי ב.ס.ר ליד קניון אילון

 

צמרות 2 הרצליה - מגדל צמרות

 

דוא"ל:

sharona@sbz-law.co.il